Airshow

Vad betyder markeringarna på rullbanan?

Ibland när du flyger kanske du har möjlighet att titta ut medan flygplanet fortfarande kör på marken. Du kanske ser lampor, streck och siffror på asfalten och en mast eller något som ser ut lite som en tvättställning i bakänden. Vad är då allt detta?

Markeringar på rullbanan

Det som många brukar kalla start- eller landningsbana heter egentligen rullbanan. I varje ända på rullbanan finns en siffra, t.ex. 01. Siffran anger kompassriktning för inflygning. 01 betyder 10 grader. Inflygning från andra hållet blir 180 grader från den andra änden, d.v.s. 10+180 = 190 som förkortas till 19. En bit in på banan finns något som liknar ett övergångsställe. Det är sättzonen där det är lämpligt att planet siktar på att landa för att hinna bromsa lagom. Det finns också vita markeringar som sid- och mittlinjer.

Ljus på rullbanan

Vill du spara ihop till en resa: https://www.aftonbladet.se/incoming/article10647818.ab är det bra med så låga räntor som möjligt på dina lån. Det kan du göra genom att samla lån hos en aktör och då även få en bättre överblick över din resbudget. Gör du en resa då du flyger på kvällen eller i lite sämre väder kan du njuta av de vackra banljusen: https://www.idg.se/2.1085/1.456170/maximal-nytta-och-noje-pa-arlanda/sida/11/banbelysning som även de fungerar som information till piloterna. I början av en bana är ljusen vita, vilket visar att det är lång sträcka kvar. Efter en stund övergår ljusen till att vara vartannat vitt, vartannat rött som en varning om att andra änden närmar sig och i slutet är ljusen helt röda.

Inflygningssystem

Det som ser ut som tvättställningar i banänden kallas localizers och skickar ut en signal som hjälper piloterna att veta var planet befinner sig i sidled på banan. För hjälp med höjd finns en s.k. Glide Path-antenn som också sitter nära banänden och ser ut som en antenn. En rödvit vindstrut visar både vindriktning och vindstyrka på ett analogt sätt för piloterna.black-gold