Airshow

Allmänt om stridsflygplan

Fyra plan mot grå himmel

Stridsflygplan är den sammanfattande benämningen på flygplan som används i krigsförande syfte. De brukar delas in i sju olika kategorier beroende på deras huvudsakliga uppgifter. De olika kategorierna är attackflygplan, bombflygplan, jaktflygplan, multiroll-flygplan, spaningsflygplan, torpedflygplan och ubåtsjaktflygplan. Attackflygplanets huvudsakliga uppgift är att ge understöd och skydda marktrupper och/eller strider till sjöss, Bombflygplanens syfte är att attackera infrastruktur och andra strategiska mål som till exempel viktiga fabriker. Jaktflygplan är snabba och smidiga plan som används främst för att attackera andra flygplan i luftstrider. Multiroll-flygplan är benämningen på ett flygplan som är speciellt utformat för både attack, jakt och spaning.

Spaningsflygplan är utrustade speciellt för spaningsuppdrag, det kan vara till exempel foto- eller signalspaning. Torpedflygplan är bestyckade med torpeder för attacker mot fartyg till sjöss. Den sista kategorin är Ubåtsjaktflygplan och de är konstruerade för att söka upp och anfalla ubåtar precis som namnet antyder. Ett land som just nu håller på att utveckla ett nytt eget stridsflygplan är Korea. Planet som kallas KF-X påminner i mångt och mycket om Saabs nya Gripen-E. En första testflygning är dock inte beräknad förrän 2022 så vill man köra koreanskt är det nog bättre att skaffa sig en Hyundai och hålla sig på marken.

Fyra plan mot grå himmel

Den asiatiska försvarsmarknaden växer snabbt just nu och utmanar som sagt till exempel vårt svenska Saab i tillverkningen av stridsflygplan. En annan stor aktör är ju förstås USA som har sin F-22 som räknas som världens mest avancerad stridsflygplan. Detta plan får dock inte exporteras utan endast användas av det amerikanska flygvapnet. Man har även F-35 som även skall gå på export.

Aktörer inom försvarsindustrin

Förutom USA kan man naturligtvis nämna Ryssland när det gäller stridsflygplan. Där har dock inte mycket hänt under ganska lång tid, till stor del beroende på ekonomiska svårigheter. Man kan säga att mellan 1995 och 2005 stod produktionen i det närmaste still. Runt 2012 började det dock hända saker och beställningar kom in på nya plan. Från och med 2018 kommer man även att börja köpa in stridsflyget PAK-FA (Su-57) som hör till den femte generationens stridsflyg.

Flygplan mot blå himmel

Sverige håller sig verkligen i framkant när det gäller tillverkning av stridsflygplan med Saabs Gripen. Av många anses planet som världsledande och håller en relativt låg prislapp gentemot liknande stridsflygplan. I jämförelse med F-35 så får man Gripen för nästan halva priset samtidigt som Gripen står sig väl i prestanda.

Framtiden ser relativt ljus ut för JAS Gripen, bland annat väntar man på att få in en order från Indien som om den går i lås värderas till cirka 90 miljarder kronor. Detta skulle naturligtvis betyda mycket för svenskt stridsflygplan och Saab. Härom året inträffade en mindre olycka med ett flygplan och bil i krock, en ganska osannolik händelse som dock fick ett lyckligt slut och inte gav några större skador vare sig materiellt eller på de personer som var inblandade. Lyckligtvis var det inte ett Gripenplan som var inblandat utan ett mindre plan, annars hade utgången kanske sett annorlunda ut.black-gold