Airshow

Flygningen som sport

Om man är riktigt flygintresserad och vill bekanta sig med flygningen på närmare håll eller på sin fritid, kan man börja utöva någon form av flygsport som ansvaras av Svenska Flygsportförbundet med säte i Stockholm. De ansvarar för 8 olika flygsportgrenar. Även de äventyrslystna som vill ägna sig åt fallskärmshoppning eller ballongflyg bör leta klubbar genom flygsportförbundet.

  1. Flyga med ballong
  2. Hoppa fallskärm
  3. Hängflyg (som man ofta kan se i Alperna).
  4. Konstflygning
  5. Segelflygning
  6. Flygning med modellplan ( kan rekommenderas för de flygrädda men som ändå är fascinerade av flygplan och vill börja lite lättare.
  7. Vanliga motorflygningar där akrobatik förekommer både med nya sportplan och de gamla biplanen med två vingpar.
  8. Skärmflygning eller paragliding som det heter på engelska och som liknar en fallskärm.

Inom varje gren förekommer även olika typer av utförande och tävlingarna kan delas upp i olika moment som utförandet av konster och tricks i luften, bästa flygtid, längsta sträcka eller en sammanslagning av noggrannhet och utförande, kontroll och tidsbegränsning.black-gold