Airshow

Turbulens och förklaringar

Turbulens kan förekomma på två olika sätt. Dels genom att planet skakar, dels genom att det far antingen från sida till sida eller går upp och ner som en berg-och dalbana och gör att man får fjärilar i magen. Normalt kan det vara en häftig känsla om man är på Gröna Lund, men i ett flygplan på flera tusen meters höjd, är det inte alltid så roligt.

Förklaringen är att det bildas gropar eller hål i luftmassan och är vanligare i kraftigare former vid ekvatorn eller när det är oväder på gång. Många som har flugit in i åskväder vet hur det kan kännas att uppleva svår turbulens, men under nästan alla flygningar utsätts planen i någon form av skakningar, även om det är lätta varianter.

Flygplan måste regelbundet besiktigas eftersom långvariga turbulenser  kan slita på planets delar.

Därför ska det kontrolleras med jämna mellanrum och delar som är slitna ska bytas ut.

Dock är vanligtvis turbulensen inte farlig men man behöver spänna fast säkerhetsbältet så att man inte riskerar att fara hit och dit som en vante i planet. Då kan man nämligen skada både sig själv och sina medpassagerare. Alla lösa föremål skall också stoppas undan och det är som sagt viktigt att följa pilotens instruktioner.black-gold