Airshow

Flyg mer – inte mindre

Att lyckas skapa en farkost som kan förflytta människor uppe i luften var länge något helt otänkbart. Även om man drömde om flyg och gjorde ritningar av flygande farkoster redan under 800-talet, skulle det dröja till långt senare innan faktiskt flygande blev verklighet. Först den 17 december 1903 lyckades de numera legendariska bröderna Wright genomföra den första flygningen med ett motordrivet flygplan. Resten är historia, tusentals flygplan har byggts och transporterats jorden runt sedan den där dagen i december 1903. Flyget har revolutionerat hela mänsklighetens transport på ett sätt som få andra innovationer ens kommer i närheten av. En genialisk innovation som även givit mänskligheten en rörelsefrihet som aldrig tidigare skådats, där man på nolltid kan resa till olika delar av världen och uppleva nya kulturer och miljöer.

Flygplan och miljön

Flyget är en fantastisk innovation som har förändrat hela samhällen. Under senare tid har dock flygandet fått utstå alltmer kritik på grund av utsläpp och miljöeffekter. Det finns flera krafter inom miljörörelsen som vill begränsa människors möjlighet att flyga, exempelvis genom att införa flygskatt som skulle få kostnaden för en flygbiljett att öka med flera tusenlappar. Att kostnaden för flygbiljetten ökar skulle göra att färre har råd att flyga och istället väljer andra transportalternativ såsom tåg. Till populära destinationer som Thailand, Bali och Australien finns emellertid inte ens möjligheten att åka tåg. Effekten skulle då bli att inte minst många ur medelklassen skulle gå minste om semestrar i dessa länder.

Det finns inte någon quick fix på miljöeffekterna av flygandet. Det är inte så enkelt som att följa en ritning och köpa listat material på byggmax och vips så är problemen lösta. Något som vi dock vet är att flygandet, miljöombyten och att besöka olika länder och kulturer är otroligt utvecklande för människor i allmänhet. Det är även positivt ur ett större perspektiv då förståelsen mellan folk från olika kulturer ökar i dessa möten. Att begränsa flygandet och därmed möjligheten till resande skulle försvåra för detta. Människors rörelsefrihet och möjlighet att upptäcka världen skulle drastiskt minska. Det är inte en utveckling som är hållbar.

Sara Skyttedals berömda råd “flyg mer – inte mindre” är inte fel. Vid första anblick kan det låta märkligt, men att fortsätta flyga i samma takt som nu, eller gärna flyga mer, kan fungera som ett sätt att skynda på flygbolagens försök att få fram grön teknik. De flesta flygbolag investerar nämligen rikligt i grön teknik och med en större kassa skulle investeringarna troligen öka ännu mer. Om sådana investeringar ska kunna genomföras är inte en nedstängning av flyget rätt väg att gå, utan istället behövs framtidstro att ett grönt flyg är möjligt. Flygplanet är en innovation som har förändrat världen och att gå tillbaka till en värld utan flyg vore ett misstag. Flygskam är inte lösningen.black-gold